55193 - Με την Εραλδική

Ν. Λυγερός

Με την Εραλδική
αντιλαμβάνεσαι
πόσο βαθύς
είναι ο κώδικας
που καταγράφει
εδώ και αιώνες
θεμέλια ιστορίας
που δεν διαβάζουν
όσο δεν έμαθαν
αυτήν την τέχνη
του παρελθόντος.