55196 - Και η χαρά

Ν. Λυγερός

Και η χαρά
θέλει μαθήματα
γιατί η κοινωνία
δυσκολεύει
την ανθρωπιά
να εκφραστεί
ελεύθερα
ενώ τα μουσικά όργανα
είναι πάντα μαζί σου
διότι αυτά ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.