55214 - Βασίσου

Ν. Λυγερός

Βασίσου
πάνω
σε μία υπερδομή
όταν βλέπεις
ότι οι συμβουλές της
αλλάζουν
τον κόσμο
διότι βοηθάει
τους ανθρώπους
που έχουν
ανάγκη.