55216 - Με τη νέα παλέτα

Ν. Λυγερός

Με τη νέα παλέτα
χρωμάτων
βλέπεις
άλλα σχήματα
που είναι
εμπλουτισμένα
λόγω
της ανάγκης
της ελεύθερης
έκφρασης
τους έργου.