55240 - Η Αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η Αναθεμελίωση
αρχίζει με τη διάγνωση
των θεμελίων της δομής
για να βρούμε
αν έχουν ή όχι
ανθεκτικότητα
για να επιλεχθούν
για την ανακατασκευή
χωρίς δομικά λάθη
για την αναβάθμιση
και την εξέλιξη
της συνέχειας
εντός του Χρόνου.