55241 - Όταν αξιολογείς

Ν. Λυγερός

Όταν αξιολογείς
ένα κομμάτι
στο σκάκι
ή στο shogi
εξέτασε
ταυτόχρονα
την εμβέλεια του
μέσω της δράσης
εντός της σκακιέρας
διότι η ουσία
βρίσκεται
στον συνδυασμό
και τον συντονισμό.