55242 - Γέφυρες και Διαγέφυρες. (Dessin)

Ν. Λυγερός