55243 - Ο Ίππος

Ν. Λυγερός

Ο Ίππος
είναι θεμελιακό
συμπλήρωμα
του Πύργου
και του Αξιωματικού
στη σκακιέρα
και το shogiban
έτσι λειτούργησε
ανεξάρτητα
από την ύπαρξη
της ντάμας.