55244 - Το σχήμα

Ν. Λυγερός

Το σχήμα
γη θάλασσα γη
είναι προβληματικό
για όσους είναι
μόνο της ξηράς
και ασχολούνται
μόνο με την εξουσία
του κέντρου
χωρίς να μελετούν
τις άκρες.