55245 - Η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία
είναι της ξηράς
και φοβάται
τη θάλασσα
είναι και ο λόγος
που δεν πήγε
στην Ιταλία
γιατί ήθελε
να κατακτήσει
την Κεντρική
Ευρώπη
επειδή ήταν
το κέντρο.