55246 - Οι Οθωμανοί

Ν. Λυγερός

Οι Οθωμανοί
γενοκτόνησαν
όσους ήταν εμπόδια
για τον στόχο τους
δηλαδή
να πολιορκήσουν
τα Βαλκάνια
για να κατακτήσουν
στη συνέχεια
την Κεντρική
Ευρώπη
έως τη Βιέννη
και πιο πέρα.