55247 - Τα στρατηγικά παίγνια

Ν. Λυγερός

Τα στρατηγικά παίγνια
δημιουργήθηκαν
για να μάθουν
στους λαούς
να αντιστέκονται
στη βαρβαρότητα
με τρόπο
αποτελεσματικό
που ελαχιστοποιεί
το ανθρώπινο κόστος.