55248 - Πολλοί προσπαθούν

Ν. Λυγερός

Πολλοί προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν
το κέντρο της σκακιέρας
αλλά δεν ξέρουν
τι να κάνουν
χωρίς αυτό
για να αξιοποιήσουν
τις πλευρές
και τις άκρες
για το μέλλον.