55250 - Ο Πόντος

Ν. Λυγερός

Ο Πόντος για να είναι
βιώσιμος
μετά την απελευθέρωσή του
πρέπει να αξιοποιήσει
τη θάλασσα
και να μην περιμένει
μόνο από τα βουνά
να αποτελούν
την άμυνά του
όταν δέχεται
επιθέσεις
βαρβαρότητας.