55252 - Οι υπερδομές

Ν. Λυγερός

Οι υπερδομές
θα αντιληφθούν
πιο αποτελεσματικά
την ομορφιά
της βαθύτητας
της σκακιέρας SER
και του συνδυασμού
που έχει δημιουργηθεί
με την καστρική
σκακιέρα.