55255 - Η δικαίωση του αγώνα

Ν. Λυγερός

Η δικαίωση του αγώνα
ακόμα και για ένα κτίριο
έχει μεγάλη σημασία
όταν είναι ιστορικό
διότι αποδεικνύει
τη σωστή επιλογή
και την επιμονή
έως την ολοκλήρωση
της αποστολής
για να σωθεί
η αθωότητα.