55258 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
σου επιτρέπουν
να συνεννοείσαι
με το όργανό σου
έτσι ώστε
να ακουστεί
η ουσία
του κομματιού
και όχι μόνο
η εκτέλεση
της σύνθεσης.