55262 - Κάθε όνομα που βάζεις σε πινακίδα ζει!

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Κάθε όνομα που βάζεις σε μία πινακίδα ζει μέσα
στη μνήμη γιατί μπορεί ο καθένας να το δει και να σκεφτεί
ποιος είναι ο ρόλος του για να μην πεθάνει η μνήμη
μας. Το όνομα υπενθυμίζει μία ύπαρξη στα κατεχόμενα
που περιμένει την ελευθερία για να ζήσει.
Αυτή η ελευθερία που λείπει δεν είναι αισθητή στις
ελεύθερες περιοχές γιατί κανείς δεν την νιώθει.
Έτσι χρειάζεται κάποιος που να ενεργοποιεί
αυτήν την αίσθηση. Ήδη η αναφορά στο όνομα
αλλάζει τον τρόπο σκέψης.