55274 - Τα κατεχόμενα και η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Αν αναζητάς ένα χαρακτηριστικό
για τα κατεχόμενα
είναι η παρουσία της βαρβαρότητας
σε επίπεδο Ανθρωπότητας.
Δεν είναι μόνο μια κατάκτηση
όπως πιστεύουν πολλοί.
Είναι η συστηματική καταστροφή
του πολιτισμού
για να μη μπορεί να ζήσει
οποιαδήποτε αντίσταση.