55285 - Είναι ο ρόλος των μαχητών

Ν. Λυγερός

Είναι ο ρόλος των μαχητών
να θυμούνται τα δύσκολα
και τις θυσίες ενός αγώνα
και να αφήνουν το αυτονόητο
στους άλλους που χαίρονται
χωρίς να μπορούν να υπολογίσουν
το μέγεθος της ιστορίας
που έπλασε αυτό το παρόν
διότι δεν βλέπουν ακόμα
το βάθος του μέλλοντος.