55294 - Χρειάζεται

Ν. Λυγερός

Χρειάζεται
η Διδασκαλία
για να εξηγήσεις
στον άνθρωπο
ότι είναι σκλάβος
κι ότι το πρέπον
είναι να είσαι
ελεύθερος
ακόμα
κι αν είναι δύσκολη
η απελευθέρωση.