55297 - Μνημείο Μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Μνημείο Μέλλοντος
είναι αυτό
που μιλά
για το μέλλον
και όχι μόνο
για το παρελθόν
διότι από πριν
σκέφτεται
το μετά
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.