55298 - Πριν τελειώσει ο πόλεμος

Ν. Λυγερός

Πριν τελειώσει ο πόλεμος
ήδη η Αμερική
προσπαθούσε
μέσω της RAND
να σκεφτεί
πώς θα ήταν
ο κόσμος του μετά
για να επιλέξει
την καλύτερη
στρατηγική
για το μέλλον.