55299 - Σκέψου από πριν

Ν. Λυγερός

Σκέψου από πριν
ποιες πράξεις
θα κάνεις
μετά την απελευθέρωση
έτσι ώστε
να τις κάνεις
στην κατοχή
για να βοηθήσεις
να έρθει η ελευθερία
και να νικήσει
τη βαρβαρότητα.