55300 - Οι πράξεις

Ν. Λυγερός

Οι πράξεις:
πρωτοβουλία,
ακολουθία
και συνέχεια
λειτουργούν
καταλυτικά
όταν σκέφτεσαι
από πριν
το μετά
κι όταν αρχίζεις
τη συνέχεια
από την αρχή.