55305 - Κάθε βήμα της κρυπτογραφίας

Ν. Λυγερός

Κάθε βήμα της κρυπτογραφίας
που θέλει υψηλή ασφάλεια
αξιοποιεί τους μεγάλους
πρώτους αριθμούς
για μία καινοτομία
πιο ανθεκτική
που δυσκολεύει
το σπάσιμο
της επίθεσης
γι’ αυτό συνεχίζουν
την έρευνα
για νέες εφαρμογές.