55309 - Νέα αναλογία

Ν. Λυγερός

Ο ζωγράφος
υπογράφει
τον πίνακα του,
ο αρχιτέκτονας
υπογράφει
το κτίριο του.
Αλλά ποιος
υπογράφει
για μια πόλη;
Ο ίδιος
ο πολιτισμός
της Ανθρωπότητας.