55311 - Επέλεξε πράξεις

Ν. Λυγερός

Επέλεξε πράξεις
που θα έκανες
στις ελεύθερες
περιοχές
ενώ είσαι ακόμα
στα κατεχόμενα
για να ενισχύσεις
τη διαδικασία
απελευθέρωσης
της ιστορίας.