55312 - Πόσα τζαμιά

Ν. Λυγερός

Πόσα τζαμιά
έχεις δει
σε απρόσιτα μέρη;
Γιατί υπάρχει
αυτή η διαφορά
να σκεφτείς.
Για να βρεις
μια ένδειξη
σε θρησκευτικό
επίπεδο
για το μέλλον.