55314 - Οι επιλογές

Ν. Λυγερός

Οι επιλογές
της Ανθρωπότητας
λειτουργούν
για χιλιετίες
γι’ αυτό πρόσεχε
τις λεπτομέρειες
που εντοπίζει
ο Χιλιόχρονος
για να δεις
το στρατηγικό
μέλλον.