55335 - Η συστηματική αντεπίθεση

Ν. Λυγερός

Δεν πρέπει να αφήσουμε τη βαρβαρότητα ήσυχη
χρειαζόμαστε να κάνουμε
μια συστηματική αντεπίθεση
και αυτό πρέπει να γίνει
και στο επίπεδο γλώσσας
γιατί αυτή μας επιτρέπει
να κωδικοποιήσουμε
τη σκέψη μας
και να αφήσουμε
μέσω του γραπτού κειμένου
ένα ίχνος στην ιστορία.