55338 - Ποιος ήξερε

Ν. Λυγερός

Ποιος ήξερε
για την πράσινη γραμμή του 1964
δηλαδή δέκα χρόνια
πριν την εισβολή;
Αρκετοί ήξεραν
για να προετοιμάσουν
το σχέδιο δράσης
και αυτό να είναι
αποδοτικό
γιατί ήταν
κατά κάποιο τρόπο
δεδομένο.