55340 - Μην αποδέχεσαι

Ν. Λυγερός

Μην αποδέχεσαι
την βαρβαρότητα
σαν να είναι δεδομένη
λες και δεν μπορείς
να κάνεις απολύτως τίποτα
έτσι μη θεωρείς
ότι η κατοχή
είναι αποκλειστικά
η συνέχεια της εισβολής
διότι είναι και η αρχή
της απελευθέρωσης.