55346 - Το ανάλογο του Σχεδίου Ανάν

Ν. Λυγερός

Το ανάλογο του Σχεδίου Ανάν
είναι το Σύμφωνο Φιλίας
μεταξύ της Ελλάδας
και της Τουρκίας
μόνο που τότε
δεν είχαμε την ίδια εξουσία
και η αντίσταση του λαού
ενισχύθηκε από έναν πρόεδρο
που ήξερε τι είναι
η τουρκική βαρβαρότητα
έτσι δεν δεχτήκαμε
το απαράδεκτο.