55351 - Με τους κώδικες

Ν. Λυγερός

Με τους κώδικες
μαθαίνεις
να διαβάζεις
το παρελθόν
που είναι
χαραγμένο
πάνω στις πέτρες
των κάστρων
κι έτσι
αντιλαμβάνεσαι
το βάθος
της ιστορίας.