55355 - Είναι μαζί σου

Ν. Λυγερός

Είναι μαζί σου
ο Χρόνος
αν δεν τον σπαταλάς
γιατί σου επιτρέπει
να παράγεις
ένα έργο
που αφήνει
ίχνος
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
λόγω βαθύτητας.