55368 - Οι αγωνιστές

Ν. Λυγερός

Οι αγωνιστές
δεν ξεχνούν
το Αρτσάχ
γιατί ξέρουν
ότι αποτελεί
παράδειγμα
απελευθέρωσης
των κατεχομένων
έτσι όλοι βλέπουν
τι σημαίνει
πολιορκημένα.