55373 - Το 1937 η Αλβανία

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το 1937 η Αλβανία
έβγαλε τον Νόμο για την αλλαγή
των ονομάτων μερικών πόλεων, χωριών,
γειτονιών, ποταμών κλπ
Το πρώτο άρθρο εξηγούσε ότι η κυβέρνηση
είχε το δικαίωμα να αντικαταστήσει με
κατάλληλα ονόματα αυτά του Βασιλείου που είχαν
την εποχή των ξένων εισβολών και των κατοχών
τα αρχικά τους ονόματα, λόγω των ονομάτων
που επέβαλαν οι ξένοι.
Με αυτήν την προπαγάνδα έσβησαν ονόματα
ελληνικά που υπήρχαν εδώ και αιώνες.