55388 - Ήδη από το 1921

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 1921
η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Άγκυρας
υπέγραφε ως Τουρκία
τη Συνθήκη Καρς
ενώ λέει παντού
ότι γεννήθηκε
ως κράτος
μόνο το 1923
ακόμα και αυτό
αποτελεί μια πράξη προπαγάνδας
εκ μέρους μιας κρατικής συνωμοσίας
ενάντια των λαών.