55389 - Στο άρθρο 4 του Εθνικού Τουρκικού Συμφώνου

Ν. Λυγερός

Στο άρθρο 4 του Εθνικού Τουρκικού Συμφώνου
που υπεγράφη στις 28 Ιανουαρίου 1920,
η ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης
δηλαδή της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας,
της έδρας του Χαλιφάτου
και της οθωμανικής κυβέρνησης
απασχολεί τους Τούρκους
στο πλαίσιο του ανοίγματος των Στενών
γι’ αυτό μη θεωρείς ότι ήταν σίγουροι
για το μέλλον της κατοχής τους.