55394 - Άκουσες λατινικά

Ν. Λυγερός

Άκουσες λατινικά
που είναι ακόμα
ζωντανά
εντός των γαλλικών
λόγω κληρονομιάς
και τώρα ξέρεις
ότι είναι αυτούσια
κι έχουν διασχίσει
χιλιετίες
χωρίς να έχουν
χαλάσει.