55397 - Ήδη οι Αζέροι

Ν. Λυγερός

Ήδη οι Αζέροι
βλέπουν
ότι δεν τους βγαίνει
η μετωπική
επίθεση
στο Αρτσάχ και γι’ αυτό
δέχτηκαν
την παύση πυρός
που πρότεινε
η Ρωσία
ως διαμεσολαβητής.