55400 - Η μποζονική ψυχή

Ν. Λυγερός

Η μποζονική ψυχή
έχει ενισχυθεί
από την έννοια
της κβαντικής συνείδησης
του Penrose
ακόμα κι αν είναι γνωστός
μόνο για το έργο του
στη Γενική Θεωρία
της Σχετικότητας
στους περισσότερους.