55401 - Οι αρχαίες λέξεις

Ν. Λυγερός

Οι αρχαίες λέξεις
έζησαν χιλιετίες
ενώ δεν είναι
αντιληπτό
από τους περισσότερους
παρόλο που αποτελούν
ζωντανή απόδειξη
της ικανότητας
της Ανθρωπότητας
να ξεπεράσει
τα εμπόδια
των κοινωνιών.