55405 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
έχει και αυτή όρια
για να μην καταρρεύσεις
και για να έχεις
τη δυνατότητα
να κάνεις την αναγκαία
υπέρβαση
γι’ αυτό βασίσου
πάνω στη δύναμη
των Χαμαιλεόντων.