55407 - Με τα λατινικά

Ν. Λυγερός

Με τα λατινικά
μπορείς να μάθεις
να διαβάζεις
αρχαίες
επιγραφές
δίχως να έχεις
ανάγκη
από μεταφράσεις
που ποτέ
δεν είναι σίγουρες
για την ουσία
του κειμένου.