55409 - Θα ξεπεράσουμε μαζί

Ν. Λυγερός

Θα ξεπεράσουμε μαζί
όλες τις δυσκολίες
του παρελθόντος
για να δεις
την ομορφιά
της γνώσης
χωρίς τα θεσμικά
εμπόδια
που καταπατούν
την ανθρωπιά.