55410 - Κανένας καθηγητής

Ν. Λυγερός

Κανένας καθηγητής
δεν μπορεί να σου επιβάλλει
το ανούσιο του
λόγω θεσμού
διότι είσαι
της ουσίας
και ανήκεις ήδη
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
λόγω των πράξεων σου.