55417 - Η ιδεολογία

Ν. Λυγερός

Η ιδεολογία
του κομμουνισμού
έφτασε στο επίπεδο
του εκφυλισμού
με την πανδημία
αφού προσπαθεί
ακόμα και τώρα
να πει η Βόρεια Κορέα
ότι είναι αήττητη
σε αντιπαράθεση
με όλη την Ανθρωπότητα.