55422 - Χορεύετε βαλς με τα δέντρα;

Ν. Λυγερός

Όταν άκουσε την παράξενη, ξαφνιάστηκε.
– Χορεύετε βαλς με τα δέντρα;
Είχε βέβαια αγκαλιάσει κορμό δέντρου.
Αλλά εδώ μιλούσε για χορό
και μάλιστα για βαλς.
Έπρεπε να ομολογήσει ότι ποτέ δεν το είχε σκεφτεί.
Μετά άκουσε τη μουσική…
Ιστορίες στο δάσος της Βιέννης…
Αυτός ήταν ο τίτλος.
Μάλιστα ήταν βαλς.
Ήξερε τον συνθέτη.
Αλλά όχι εκείνο το παράξενο όργανο.
Κι όμως μόλις το άκουσε
κατάλαβε ότι είχε μπει μέσα στο δάσος.
Τα όργανα της ορχήστρας
της έδωσαν να καταλάβει
το πλήθος των δέντρων του δάσους…
Κι όλα περίμεναν να μπει στον χορό.
Ναι, πράγματι άρχισε να χορεύει
πάνω στις νότες της σύνθεσης
μαζί με τα φύλλα των δέντρων.
Έτσι ένιωσε την αόρατη ομορφιά
και τότε κατάλαβε ότι η ερώτηση
ήταν πρόσκληση…